Dzień Komisji Edukacji Narodowej.


Wręczenie Nagrody Burmistrza panu Janowi Skrobulowi.

- 6 -