Dzień Komisji Edukacji Narodowej.


Burmistrz Redy p. Stanisław Wicki i dyrektor Zespołu Szkół nr 2 p. Jan Skrobul.

- 5 -