Dzień Komisji Edukacji Narodowej.


Od lewej: dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 p. Mirosław Różyński, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 p. Ewa Uberman, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 p. Marek Kamiński.

- 4 -