Dzień Komisji Edukacji Narodowej.


Goście i nauczyciele.

- 3 -