Dzień Komisji Edukacji Narodowej.


Wręczenie Nagrody Burmistrza pani Mirce NIewiadomskiej.

- 7 -