Pasowanie pierwszaków w redzkiej "Trójce"

 

Klasa Ia z wychowawczynią p. Hanną Zwierzycką   (2/3)