Pasowanie pierwszaków w redzkiej "Trójce"

 

Przemówienie p. dyrektora Jana Skrobula   (1/3)