(25/54): Zakończenie roku szkolnego dla klas trzecich gimnazjum (26/54): Zakończenie roku szkolnego dla klas trzecich gimnazjum (27/54): Zakończenie roku szkolnego dla klas trzecich gimnazjum (28/54): Zakończenie roku szkolnego dla klas trzecich gimnazjum
(29/54): Zakończenie roku szkolnego dla klas trzecich gimnazjum (30/54): Zakończenie roku szkolnego dla klas trzecich gimnazjum (31/54): Zakończenie roku szkolnego dla klas trzecich gimnazjum (32/54): Zakończenie roku szkolnego dla klas trzecich gimnazjum
(33/54): Zakończenie roku szkolnego dla klas trzecich gimnazjum (34/54): Zakończenie roku szkolnego dla klas trzecich gimnazjum (35/54): Zakończenie roku szkolnego dla klas trzecich gimnazjum (36/54): Zakończenie roku szkolnego dla klas trzecich gimnazjum
(37/54): Zakończenie roku szkolnego dla klas trzecich gimnazjum (38/54): Zakończenie roku szkolnego dla klas trzecich gimnazjum (39/54): Zakończenie roku szkolnego dla klas I-V szkoły podstawowej (40/54): Zakończenie roku szkolnego dla klas I-V szkoły podstawowej
(41/54): Zakończenie roku szkolnego dla klas I-V szkoły podstawowej (42/54): Zakończenie roku szkolnego dla klas I-V szkoły podstawowej (43/54): Zakończenie roku szkolnego dla klas I-V szkoły podstawowej (44/54): Zakończenie roku szkolnego dla klas I-V szkoły podstawowej
(45/54): Zakończenie roku szkolnego dla klas I-V szkoły podstawowej (46/54): Zakończenie roku szkolnego dla klas I-V szkoły podstawowej (47/54): Zakończenie roku szkolnego dla klas I-II gimnazjum (48/54): Zakończenie roku szkolnego dla klas I-II gimnazjum