Obchody uroczystości święta Edukacji Narodowej w Zespole Szkół nr 2 w Redzie

(10/36): Wręczenie nagrody Dyrektora Szkoły pani Małgorzacie Terleckiej. (11/36): Wręczenie nagrody Dyrektora Szkoły pani Grażynie Sobeckiej. (12/36): Wręczenie nagrody Dyrektora Szkoły pani Hannie Żuk.
(13/36): Wręczenie nagrody Dyrektora Szkoły pani Marii Szymoniak. (14/36): Wręczenie nagrody Dyrektora Szkoły pani Agnieszce Dzienisz. (15/36): Wręczenie nagrody Dyrektora Szkoły pani Bogumile Deksnait-Naczk.
(16/36): Wręczenie nagrody Dyrektora Szkoły pani Hannie Zwierzyckiej. (17/36): Wręczenie nagrody Dyrektora Szkoły pani Katarzynie Gniewek. (18/36): Wręczenie nagrody Dyrektora Szkoły pani Ewie Ryś.
Galernik - Twoja własna Internetowa Galeria Zdjęć - Kreator - Publikowanie - Tworzenie - GIF, JPG, PNG