Dzień Komisji Edukacji Narodowej.

Uroczystkości miejskie w Zepole Szkół nr 2 w Redzie.

(10/85): (11/85): (12/85): Nagrodę Dyrektora odbiera p. Elżbieta Rybarczyk.
(13/85): Nagrodę Dyrektora odbiera p. Grażyna Napieraj. (14/85): Nagrodę Dyrektora odbiera p. Urszula Obłuda. (15/85): Nagrodę Dyrektora odbiera p. Iwona Nowicka.
(16/85): Nagrodę Dyrektora odbiera p. Ewa Ryś. (17/85): Nagrodę Dyrektora odbiera p. Marzena Bizewska. (18/85): Nagrodę Dyrektora odbiera p. Anna Mielewczyk-Haustein.